Kamis, 15 September 2011

Bewara Paling Anyar Pikeun Kelas Tujuh jeung Salapan

Ulangan basa Sunda baris dilaksanakeun:
- tanggal 19 dugi ka 25 September 2011.
- kanggo kelas tujuh materi bab 1, 2 jeung 3 (aya dina blog).
- Materi kelas 9 nya eta bab 1,2 jeung 3.
- Soal latihan bab 1 jeung bab 3 aya dina blog.
- Sarat nu tiasa ulangan nilai tugas tos lebet sadaya.
- Nu tos maca dipiharep ngabewarakeun/ngabejaan babaturan.
Mung Sakitu bewarana. Mugi janten perhatosan. Hatur nuhun.

                                                                                                                       Guru mata pelajaran B. Sunda

                                                                                                                        TTD

                                                                                                                       Iwan Hernawan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar