Jumat, 13 April 2012

Bewara lomba total hadiah 45 juta

Bewara aya Pasanggiri nyerat surat dina b daerah (Sunda, Betawi, Cirebon. tiasa dserat atawa ditik. Hadiahna tropy gubernur, uang pembinaan total 45 juta kanggo sababaraha katagori. yuswa ti ngawitan 15 - 21 th. naskah serat 4 rankep ditujukeun kaDinas Parawisata dan Kebudyaan jawa Barat. cq bid kebudayaan Jl LLRE Martadinata 209 Bandung (401144) . HP nu tiasa dihubungi (085223263194) paling elat 19 Mei 2012. Tema surat ngeunaan Pandangan, kritik, atawa saran ngeunaan parawisata keb jawa barat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar